Zašto su kursevi ENGLESKOG U PROFESIONALNE SVRHE prava stvar?

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA O ENGLESKOM U PROFESIONALNE SVRHE

Engleski u posebne svrhe – šta je to?

Skoro svi bi da govore strane jezike. Skoro svi veruju da bi se osećali gotovo nepotpuno kada ne bi govorili engleski. Skoro svi bi voleli da ga govore kao nekada Richard Barton ili bar Meryl Streep.

Malo ko, pak, posebno ako je rođen pred kraj prošlog milenijuma, bi želeo da uloži svestan napor da se njegove veštine po pitanju stranog jezika poboljšaju.

Ako se držimo engleskog…

Primetićemo da ga dobar deo radno sposobnih danas razume. I da se velik deo svetskog stanovništva koliko-toliko na njemu sporazumeva. Kao što sam već pisala u ranijem tekstu, danas ipak to više i nije tema –  poznavanje i korišćenje engleskog jezika se smatra osnovama moderne pismenosti i obrazovanosti uopšte. Ono što nam daje konkurentsku prednost jeste veština sa kojom – bukvalno rečeno – upravljamo tj. koristimo se jezikom u datoj poslovnoj, tj, profesionalnoj situaciji.

I tu se vraćamo temi svesnog napora.

Za sve one koji su u stanju da određenu veštinu dobrim delom usvoje spontano, bilo da je u pitanju poznavanje šaha, šminkanje ili dekupaž, uložen napor kao takav može da se pokaže izazovnim. Upravo zato je često naporno učiti gramatiku na časovima srpskog jezika u našim školama. Kao i, već duže vreme, na časovima engleskog.

LEAN znači “bez viškova”

U poslovanju 20. veka se ozbiljno popularizovao pojam streamlininga – usmeravanja bilo kog procesa tako da se uspešnost izjednačava sa efektivnošću, a glavno pomoćno sredstvo jeste oslobađanje od bilo kakvih viškova. Primenjeno na trening i razvoj (pa samim tim i učenje/usvajanje stranih jezika), ako u određenoj veštini može da se napreduje koristivši se sredstvima koja crpe manje energije, onda je najbolje da se koristimo pravo tim načinom.

Ili, što bi moj kolega Nicolai rekao “ako neko nije strukturalan tip, ne treba ga forsirati da uči na strukturalan način”. Nama nešto razumljivijim jezikom: podučavanje gramatike – struktura – u jezičkom učenju je divno, ali često nije najbolji, a posebno ne najučinkovitiji način da se postignu željeni rezultati.

Engleski u posebne svrhe – o kojim svrhama ovde govorimo?

Pretežno o profesionalnim svrhama: poslovnim ili akademskim. Fokus programa je na funkcionalnom jeziku, jačanju vokabulara i osvešćivanju i forsiranju struktura (gramatičkih jedinica) koje su relevantne za dati registar. Za to je potrebno da polaznik nije početnik, nego najmanje na nekom (nižem) srednjem nivou gde je savladao osnove jezičke strukture, par stotina reči iz svakodnevnog govora i bazičnu komunikaciju.

Da li je to jezik karijere?

U principu jeste. Najčešći su kursevi poslovnog engleskog (Business English) sa brojnim podvrstama, engleskog u medicini za različite profile (English in Medicine), pravni engleski (Legal English ili Legalese), engleski u turizmu, za inženjere, za zaposlene u aviokompanijama itd… pa sve do engleskog za laundry service ili dobijanje vize. Kursevi akademskog engleskog (opšteg tipa ili u vidu pripreme za IELTS academic ili TOEFL) takođe su deo tzv. ESP (English for Specific Purposes) – engleskog za posebne svrhe.

Prednost usmerenih kurseva

Brzo se živi. Vremena je malo. Mnogima je vreme novac. A njega volimo. I zato želimo da onaj koji je uložen u obrazovanje/trening i razvoj bude iskorišćen na optimalan način.

Relevantnost je nova omiljena reč današnjice.

Duboke rasprave o strukturi, semantičke analize i težnja ka jezičkoj kompleksnosti na nivou romana Jamesa Joycea jesu za svako divljenje. Zato pomalo zavidimo onima koji mogu da priušte sebi da pronađu nešto vremena za to. Malo je lepših stvari od intelektualnog larpurlartizma kojima se možemo posvetiti u gotovo imaginarnom svetu dokolice.

Međutim, u međuvremenu, ne bi bilo loše izabrati najkorisniji način da unapredimo svoje jezičke veštine.

Koji kurs engleskog u poslovne i profesionalne svrhe je vama u ovom periodu potreban?

By |2018-08-06T19:17:48+00:0009. 12. 2017.|Jezici poslovnih prilika, Zlatne žile uspeha|