Ako je vaša životna (i poslovna) deviza getting things done, kursevi engleskog za profesionalne svrhe su pravi izbor za vas.

Iako se o kursevima engleskog u posebne svrhe (English for Specific Purposes ili skraćeno – ESP) sad sve više govori u kontekstu ulaganja u povoljnije poslovne prilike, već duže vreme se i zainteresovani i poslodavci ozbiljno interesuju za cost-effective tip ulaganja. U svojevrsni jezički trening koji će upravo uvežbavati one jezičke veštine koje su im važne za potrebe posla i profesije uopšte.

U zapadnim zemljama engleski u poslovne i akademske svrhe (ili, nešto kraće: engleski u profesionalne svrhe) više nije periferni pristup; u koritu naših lingvističkih znanja on postaje glavni tok. Mainstream.

Efektivna komunikacija utiče ne samo na marketing, već posredno i na kvalitet proizvoda ili usluge koji nudimo. Opet, kad govorimo o akademskim svrhama, naše učenje i razumevanje – posebno na stranom jeziku – su u velikoj zavisnosti od toga koliko su nam veštine slušanja, čitanja i razumevanja teksta razvijene.

Do skoro se govorilo da je engleski u najmanju ruku “drugi jezik” svih naroda sveta. A više nema dileme da je svetski poslovni jezik.

To naravno znači da je vaša potreba za engleskim u posebne svrhe direktno zavisna od vaših poslovnih ambicija. Ili, kako bi to rekli autori najpoznatijih programa: Reci mi za šta ti je engleski potreban i reći ću ti kakav engleski ti treba.

Potrebe > usmerenje > ciljevi kurseva

Dakle, bilo bi dobro da ozbiljno razmotrite ulaganje u kurseve engleskog u profesionalne svrhe ukoliko:

  • imate ideju o svrsi-cilju učenja, pre nego opšte interesovanje za unapređenje jezičkih veština. Možda ste u businessu i želite bolje poslovne prilike (nov posao, unapređenje saradnje sa inostranim partnerima, širenje na strano tržište i sl.). Takođe možete biti adolescent koji planira da nastavi  školovanje u inostranstvu (pa mu je potrebna diploma IELTS ili TOEFL ispita, ili prosto kurs “akademskog engleskog” na odgovarajućem nivou). Ili pak želite da emigrirate.
  • Imate prioritete, pre nego višak slobodnog vremena. Znate šta želite da naučite i spremni ste da se predavačem/instruktorom pregovarate o sadržaju kursa.
  • Imate plan i rok, pre nego metod/način i saradnika sa kojim biste ga sproveli.

Kada biramo obuku ili obrazovanje u koje nameravamo da ulažemo, od izuzetne je važnosti da izaberemo program koji je prilagođen našim potrebama (ili, preciznije, potrebama koje su u skladu sa našom trenutnom poslovnom situacijom ili ambicijama). Engleski u profesionalne svrhe je izuzetno uznapredovao u širini i kvalitetu. Ako je pre 10-15 godina bilo potrebno da vaše jezičke kompetencije budu (najmanje) na tzv. “srednjem nivou”, danas je dovoljno da imate nešto više od osnovnih znanja i veština komunikacije – nekada opisano kao “mogu da se sporazumem” – da možete sa instruktorom organizovati znatno usmerenijii kurs.

Dakle, ako ste previše zauzeti da biste uživali u prevelikoj improvizaciji i potreban vam je pristup sa dovoljnom merom predvidivosti, engleski u profesionalne svrhe je način rada koji vam je potreban. U eri kad nam je svima visoko na listi prioriteta, engleski u posebne/profesionalne svrhe obezbeđuje da sve odluke vezane za sadržaj i metod kursa budu bazirane na ličnim razlozima za učenje jezika.